ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ MATERIA MEDICA ΣYNENTEYΞEIΣ ΣMINAPIA  

 

 

 

       

ΑΡΘΡΑ

 

Δυσφημώντας την Κλασική Ομοιοπαθητική

Μια Νέα Ομοιοπαθητική Μέθοδος

 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ:
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ

 


 
        L'ASSOCIAZIONE PIERIA XANEMAN ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2015 Dott. Ioannis Konstantos, medico omeopata unicista e dermatologo - CF 93071160506 
Vietata la riproduzione anche parziale del sito e del suo contenuto senza l'espressa autorizzazione del dott. Konstantos